Strategia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - integralnej części nowego PR Horyzont Europa (2021-2027)

W dniu 28 stycznia 2021 r. osiągnięto porozumienie polityczne pomiędzy Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie aktualizacji podstawy prawnej Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), a także jego nowego strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027.  EIT będzie dysponować budżetem w wysokości niemal 3 mld euro, co stanowi wzrost o prawie 600 mln euro w porównaniu z mijającym okresem finansowania. 

EIT działa za pośrednictwem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC), które skupiają przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze w całej Europie. Wzmocniony Regionalny System Innowacji (Regional Innovation Scheme – RIS)  będzie teraz ukierunkowany na kraje, które dotychczas odstawały od innych pod względem innowacyjności. Nowa inicjatywa pilotażowa zwiększy także zdolności instytucji szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. 

EIT będzie pobudzać innowacje, angażując w swoje działania 750 instytucji szkolnictwa wyższego, wspierając 30 tys. studentów, wprowadzając 4 tys. innowacji na rynek i promując 700 przedsiębiorstw typu start-up. Tym samym EIT przyczyni się do odbudowy europejskiej gospodarki oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej w celu zbudowania bardziej zrównoważonego i odpornego społeczeństwa. 

(Źródło: Komisja Europejska)
 

Obraz1_4.png