Seminarium "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - aspekty prawne na gruncie najnowszych zmian"

Serdecznie zapraszamy na seminarium poświęcone tematyce zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które odbędzie się 19 kwietnia br.

Spotkanie organizowane jest przez Urząd Miasta Szczecin w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

seminarium_zatrudnianie_cudzoziemcow.jpg

Rosnąca liczba cudzoziemców wykonujących prace w Polsce przyczyniła się do modyfikacji dotychczasowych procedur administracyjnych z legalizacja pracy obcokrajowców. Migracje pracowników stają się coraz powszechniejsze, w związku z czym do Polski przyjeżdżają coraz więcej cudzoziemców o kwalifikacjach pożądanych przez pracodawców. Nowelizacja ustaw regulujących kwestie zatrudniania cudzoziemców wprowadziły znaczące zmiany w zakresie procedur związanych z legalizacją pracy obcokrajowców i uzyskaniem dla nich odpowiednich zezwoleń. Celem seminarium jest przedstawienie słuchaczom prawnych aspektów zatrudniania cudzoziemców w Polsce w świetle najnowszych zmian.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.

  • regulacje prawne dotyczące podejmowania pracy przez cudzoziemców,
  • aspekty podatkowe oraz ubezpieczeniowe obowiązujące przy zatrudnianiu cudzoziemców,
  • skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr i płac, specjalistów ds. personalnych i odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w RCIiTT w godz 8:30 - 15:00 wg. programu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony imiennym zaświadczeniem. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie ją na adres cud.szczecin@@um.szczecin.pl do dnia 13.04.2018 r. 

Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela Anna Szlesińska (Centrum Usługowo Doradcze) pod nr. tel. 91 424 52 31.

 

Tagi
Szkolenia