Ruszył nabór wniosków do Premii na Horyzoncie

Ponownie został uruchomiony w trybie ciągłym nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.

W ramach konkursu można ubiegać się o środki na dodatki do wynagrodzeń dla osób, które są zaangażowane w realizacje ww. projektów w następującej wysokości:

  • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
  • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.