Przedłużone terminy składania wniosków w najbliższych konkursach H2020

W związku z wybuchem pandemii COVID – 19 i związanymi z nią ograniczeniami, które mogą utrudnić kandydatom przygotowanie i złożenie wniosków, Komisja Europejska zdecydowała, że przedłuży pierwotne terminy ich składania. Wydłużenie okresu naboru dotyczy tych konkursów w ramach programu Horyzont 2020, których pierwotny termin zawierał się w przedziale czasowym „od teraz” do 15 kwietnia 2020 r.

Nowe terminy przyjmowania wniosków w ramach każdego konkursu i tematu są opublikowane na stronach portalu Funding & Tenders.

W przypadku konkursu: IMI2-2020-21-01 nie obowiązuje przedłużenie terminu składania wniosków, tj. 31 marca 2020 r. Natomiast dla konkursu EIC-SMEInst-2018-2020 nabór zostaje przedłużony o 48 godzin, tj. do piątku 20 marca 2020 r. do godziny 17:00 (CET).

Więcej informacji w tym zakresie udziela konsultant ds. Programów Ramowych UE p. Agnieszka Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl
 

Komentarze