Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – konkurs z zakresu projektów aplikacyjnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – projekty aplikacyjne.

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem projektu może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Pula środków przeznaczona na realizację projektów wynosi 150 mln zł (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Komentarze