Program "Nowoczesna Promocja Zagraniczna" - NAWA

Program realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej skierowany jest głównie do uczelni i jednostek naukowych, polega na finansowaniu projektów ukierunkowanych na prowadzenie nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. Działania takie mogą przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo– dydaktycznych.

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie Projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
 • stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i jednostki naukowe zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo – dydaktycznych.

Program skierowany jest do następujących jednostek:

 • uczelnie,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner).

Działania, jakie obejmuje finansowanie w ramach programu:

 • zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne,
 • działania online w mediach społecznościowych,
 • współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w sieci internet,
 • pozycjonowanie stron www,
 • kampanie Adwords,
 • uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych,
 • dedykowane aplikacje mobilne,
 • e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich zainteresowań danym kierunkiem studiów,
 • filmy, prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki estudiowania.
 • wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne,
 • działania z zakresu PR,
 • kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i zagranicą, np. poprzez zaangażowanie obecnych studentów zagranicznych i absolwentów, wyjazdy do placówek edukacyjnych innych krajów, spotkania, udział w targach edukacyjnych za granicą, konferencje, zjazdy gromadzące grupę docelową bądź osoby, które mogą potencjalnym kandydatom przekazać informacje o ofercie

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 12 miesięcy i zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2018 r. do 31 marca 2020 r.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA w okresie od 1 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.

Regulamin Programu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie NAWA.