Program Lider

Dyrektor NCBR, głosił jedenastą edycję konkursu w Programie LIDER, skierowanego do młodych naukowców, którego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Termin naboru wniosków 16.01.2020 -16.03.2020 r. do godz. 16:15.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Grażyna Przybylska, e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 85.

Komentarze