Poszukiwani partnerzy do współpracy w ramach projektów BBI (Bio-Based Industries) w PR UE Horyzont 2020.

Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie informuje, że przedstawiciele Uniwersytetu Ben Guriona w Negevie (Izrael) poszukują partnerów zainteresowanych wspólnym wnioskowaniem do dwóch projektów w ramach konkursu Bio-Based Industries w PR Horyzont 2020.

Izraelska grupa badawcza Phyto-Lipid Biotech Lab (PLBL) z Ben Gurion University of Negev szuka partnerów do zbudowania konsorcjum i składania wniosków do dwóch otwartych naborów wniosków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Bio-Based Industires (BBI) w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020:

1.    BBI-2020-SO1-F3 Produce ingredients with high nutritional value from aquatic sources. Poszukiwani partnerzy z wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania strumieni bocznych procesu przetwórstwa rybnego i którzy mogą przyczynić się do opracowania nowego systemu dostarczania opartego na kontrolowanym jakościowo bogatym w PUFA naturalnym nanoemulgowanym produkcie lnianym kapsułkującym olej rybny.

2.    BBI-2020-SO2-R1 Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for the bio –based industry.
Poszukiwani partnerzy, którzy mogą przyczynić się do opracowania innowacyjnego sensora mogącego monitorować degradację biomasy liglino-celulozowej, uwalniającej cukry, polifenole i inne bioaktywne związki.

Pełne oferty oraz dane kontaktowe do ich autorów znajdują się w załączonym dokumencie PDF. Więcej informacji udziela konsultant ds. Programów Ramowych UE w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, p. Michał Grudziński, tel. 91 449 45 49, e-mail: Michal.Grudzinski@zut.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
 

Komentarze