Polska w Horyzoncie 2020

Ponad 564 mln euro pozyskały polskie jednostki w ramach programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020. W ujęciu tematycznym, polskie specjalizacje to ICT, MSCA, Transport, Widening, Infrastruktury badawcze, Energia, Żywność oraz wsparcie dla Innowacyjnych MŚP. Nowe statystyki uczestnictwa Polski w H2020 są dostępne na stronie KPK PB UE.

Do tej pory w H2020 podpisano lub są przygotowywane umowy grantowe na łączną kwotę ponad 53,4 mld euro. Wynik Polski to 1534 realizowane projekty i 231 koordynacji. Ogółem 772 polskich instytucji (22% wzrost w ostatnim roku), co stanowi 2,55% organizacji z UE28, otrzymało łącznie 564,2 mln euro dofinansowania. To ponad 1/5 środków, które trafiły do nowych krajów. Udział Polski w budżecie H2020 przeznaczonym na kraje UE wzrósł do 1,16%.

stat_02_2020.png

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem.

 

Źródło: strona Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Komentarze