Pierwsze publikacje na platformie Open Research Europe (ORE)

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe – platformę umożliwiającą bezpłatną, otwartą i natychmiastową publikację wyników badań finansowanych z programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W ramach inauguracji opublikowano pierwsze artykuły naukowe powstałe z projektów programu Horyzont 2020. Teraz przejdą one proces recenzji, który również ma charakter otwarty.

Platforma zapewnia swobodny dostęp i wgląd do wyników badań naukowych, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej we wszystkich obszarach tematycznych. Dzięki otwartym możliwościom publikacyjnym, naukowcy mogą bez żadnych kosztów udostępnić wyniki swoich badań i tym samym spełniać wymogi polityki otwartości. Działania te umożliwiają wymianę wiedzy i doświadczeń już na wczesnych etapach procesu badawczego, a także zwiększają efektywności i innowacyjności badaczy. Udostępnianie treści w repozytoriach danych badawczych powinno być zgodne z zasadami „as open as possible” i FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Sprzyja to budowaniu zaufania społeczeństwa do nauki.

Platforma Open Research Europe oferuje także wskaźniki służące do pomiaru wpływu naukowego i społecznego zamieszczanych tam publikacji, oraz dostarcza informacje na temat ich wykorzystania. Co ważne, artykuły można aktualizować i poprawiać w dowolnym momencie po publikacji. Twórcy platformy mają nadzieję, że dzięki możliwości zamieszczania komentarzy będzie ona służyć konstruktywnej debacie badawczej, dzieleniu się wynikami badań i opiniami.

Więcej informacji na temat sposobu zgłaszania artykułów, opis procesu publikacyjnego znajduje się na stronie platformy.
 

Komentarze