Otwarto nabór wniosków do II konkursu w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór wniosków do II konkursu w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS: ,,Sustainable and Resilient agriculture for food and non-food systems”.

Tematyka zgłaszanych projektów badawczych powinna obejmować następujące zagadnienia: Sustainable intensification of food and non-food biomass production and decentralised transformation systems, in particular small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts.

O finansowanie mogą ubiegać się międzynarodowe konsorcja naukowe, składające się z instytucji naukowych oraz firm z co najmniej 2 krajów partnerskich.

Nabór wniosków wstępnych trwa do 7 marca 2017 r.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.