Ostatni moment na złożenie wniosków w konkursach NCN

Przypominamy, że tylko do 17 grudnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski w konkursach PRELUDIUM, OPUS i SONATA. Łącznie do zdobycia jest rekordowa pula 530 mln zł.

PRELUDIUM 16 to konkurs na projekty badawcze, który jest skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość prowadzenia projektu trwającego przez rok, dwa lub trzy lata. Nie musi być on związany z tematyką ich rozprawy doktorskiej.

OPUS 16 jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego. W ramach projektu można otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do jego realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Jego celem jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

Wnioski o finansowanie projektów we wszystkich trzech konkursach należy wysłać do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami RCIiTT: 

p. Natalia Pindera, Natalia.Pindera@zut.edu.pl, 91 449 42 16,

p. Grażyna Przybylska, Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, 91 449 41 18,

p. Monika Izwikow, Monika.Izwikow@zut.edu.pl, 91 449 41 18.