Ogólnopolski Dzień Informacyjny dotyczący ostatniego konkursu Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) we Wrocławiu

W dniach 3-4 marca 2020 r. odbędzie się wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr – członka Bio-Based Industries Consortium) przy wparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. (WPT), NUTRIBIOMED Klaster, Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), Bio-Based Industries Consortium (BIC) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE.

Gośćmi Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i konsorcjum Bio-Based Industries Consortium (BIC), w skład którego wchodzą europejskie duże oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), regionalne klastry, europejskie stowarzyszenia handlowe i platformy technologiczne oraz studenci UPWr

Podczas wydarzenia omówiona zostanie tematyka konkursu BBI JU 2020 dla sektora biogospodarki, sposób wnioskowania i tworzenia konsorcjów projektowych. Przedstawione zostaną także możliwości, jakie wynikają z partnerstwa publiczno-prywatnego. Udział w spotkaniu będzie szansą na zapoznanie się ze zwycięskimi projektami finansowanymi w ramach BBI JU z udziałem europejskich oraz polskich firm, a także pozwoli nawiązać cenne kontakty. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: bktw@upwr.edu.pl. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Biobased Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego.
 

Komentarze