Oficjalna platforma do prezentacji wyników projektów finansowanych przez UE

Komisja Europejska nieustannie dąży do kreowania lepszej przyszłości dla ludzi i świata. W tym celu realizowane są Programy Ramowe, które mają wspierać innowacje, badania i rozwój technologii. Sukcesy, jakie udało się uzyskać naukowcom i przedsiębiorcom w czasie 7 Programu Ramowego i programu Horyzont 2020 skłoniły Komisję Europejską do stworzenia specjalnej platformy - Horizon Results Platform - gdzie prezentowane są wyniki zrealizowanych projektów.

Celem, jaki przyświecał tworzeniu platformy jest dalszy rozwój prowadzonych działań i wypracowanych technologii oraz inspirowanie do poszukiwania nowych rozwiązań wyzwań stawianych przez XXI wiek. Platforma dedykowana jest nie tylko konsorcjom podejmującym działania w ramach konkursów, ale także szerokiemu spektrum społeczeństwa: inwestorom, przedsiębiorcom, naukowcom oraz wszystkim osobom i podmiotom zainteresowanym postępem nauki i technologii. Horizon Results Platform oferuje szereg ciekawych narzędzi, jak wyszukiwanie projektów w konkretnych dziedzinach, czy umożliwienie kontaktu z twórcami prezentowanych sukcesów. Do tej pory w serwisie zaprezentowano już ponad 1500 wyników różnorodnych projektów, jest to więc świetne miejsce do poszukiwania nowych kontaktów, partnerów do kolejnych działań, inwestorów czy nowych rozwiązań dla biznesu.

Platforma jest szczególnie ważna dla beneficjentów programu Horyzont Europa. Prezentacja swoich wyników za pośrednictwem Horizon Results Platform będzie od teraz jednym z elementów realizacji projektu. Uczestnikom poprzednich programów, w szczególności Horyzont 2020, również poleca się promocję swoich osiągnięć w serwisie. Pomoże to stworzyć szeroką i przejrzystą bazę najnowszych i najbardziej obiecujących rozwiązań w najważniejszych kierunkach rozwoju.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełnymi możliwościami serwisu oraz zaprezentowanymi projektami na stronie platformy.

horizon-results-platform-banner.jpg

Komentarze