Oferty współpracy w Horyzoncie Europa

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertami współpracy międzynarodowej w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa!

Hiszpańska firma zajmująca się produkcją nasion poszukuje partnera do konsorcjum do wniosku projektowego w ramach konkursu HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04: Maximising economic, environmental and social synergies in the provision of feedstock for bio-based sectors through diversification and increased sustainability of agricultural production systems w Horyzoncie Europa. Celem projektu jest opracowanie wykorzystania glukozynolanów pochodzących z produktów ubocznych upraw roślin z rodziny Brassica wzbogaconych w ten składnik. Do uzupełnienia konsorcjum poszukiwany jest partner z branży spożywczej, żywieniowej, zdrowotnej, kosmetycznej lub fitosanitarnej, które chciałyby prowadzić badania nad włączeniem glukozynolanów pochodzenia roślinnego do swoich preparatów jako składników żywności, składników odżywczych lub funkcjonalnych.

Termin składania ofert: 1 luty 2022 r.
Szczegóły oferty: tutaj.

Hiszpański szpital poszukuje partnerów do złożenia wniosku w ramach konkursu HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03: Emerging Technologies in Cell and Gene therapy. Koordynator proponowanego projektu posiada szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie wykorzystania sekretomu ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szyjki macicy w celu ich zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych. Do współpracy poszukiwane są szpitale, firmy, MŚP, uniwersytety lub centra technologiczne, które mogą przyczynić się do realizacji dwóch strategicznych aspektów:

  •  ekspansja komórek adherentnych w bioreaktorze - poszukiwany jest partner z doświadczeniem i umiejętnością hodowli komórek przylegających w bioreaktorze w celu rozwoju produkcji sekretomu na średnią i dużą skalę.
  •  izolacja i funkcjonalna charakterystyka mikropęcherzyków - poszukiwany jest współpracownik z doświadczeniem w funkcjonalnej charakterystyce mikropęcherzyków.

Termin składania ofert: 27 września 2021 r.
Szczegóły oferty: tutaj.

Francuski uniwersytet poszukuje firm i partnerów przemysłowych z sektora analizy materiałów i ochrony dziedzictwa kulturowego do stworzeni konsorcjum w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie Europa. Partnerzy będą gościć doktoranta przez 1-3 miesiące w ramach grantu Doctoral Networks.
Zatrudnieni doktoranci podejmą tematy:

  • charakterystyka materiałów składowych tynków / pochodzenie surowców,
  • patyna, polichromia na powierzchniach pierwotnych, czyszczenie i obróbka powierzchni,
  • datowanie i uwierzytelnianie dzieł sztuki,
  • nauka o danych i zarządzanie nimi oraz wartość ekonomiczna.

Termin składania wniosków: 15 października 2021 r.
Szczegóły oferty: tutaj.

Brytyjski startup zajmujący się technologią digital twin zgłasza chęć dołączenia do konsorcjum planującego złożyć wniosek projektowy w konkursie HORIZON-CL5-2021-D6-01-12: Controlling infection on large passenger ships, dotyczącego kontroli zakażeń na dużych statkach pasażerskich. W konsorcjum firma oferowałaby rozwój zgłoszonej do opatentowania technologii, mającej na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na przenoszenie chorób zakaźnych drogą powietrzną.

Termin składania ofert: 17 września 2021 r.
Szczegóły oferty: tutaj.

Firma z Wielkiej Brytanii zajmująca się technologią IT i bezpieczeństwem cybernetycznym poszukuje koordynatora do konsorcjum w ramach konkursu w Horyzoncie Europa HORIZON-CL3-2021-BM-01-03: Improved border checks for travel facilitation across external borders and improved experiences for both passengers and border authorities’ staff. Poszukiwany jest partner z doświadczeniem w prowadzeniu projektów europejskich oraz w dziedzinie lotnictwa/ochrony. Projekt ma na celu zapewnienie silnych europejskich zewnętrznych granic lądowych, powietrznych i morskich.

Termin składania ofert: 2 listopada 2021 r.
Szczegóły oferty: tutaj.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z konsultantką Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE, p. Aleksandrą Albińską, e-mail: Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl, tel.: 91 449 47 23.
 

Komentarze