Oferta wspólnego aplikowania o granty Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w ramach Programu Horyzont 2020

Uniwersytet w Maceracie (Włochy) zaprasza do udziału w szkoleniu, którego celem będzie nawiązanie współpracy i przygotowanie wspólnego wniosku o grant Individual Fellowship MSCA. Szkolenie odbędzie się w dniach 25–27 maja 2020 r.

Szkolenie MSCA - IF Masterclass (25-27.05.2020) organizowane przez Uniwersytet w Maseracie jest skierowane do doświadczonych naukowców (ze stopniem doktora lub czteroletnim doświadczeniem badawczym), szukających możliwości międzynarodowego rozwoju własnej kariery naukowej w ramach Stypendiów Indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie. W trakcie wydarzenia uczestnicy otrzymają wsparcie w aplikowaniu o grant Individual Fellowship MSCA z Uniwersytetem Macerata występującym w roli instytucji goszczącej. Będą także mieli możliwość spotkania potencjalnych opiekunów naukowych (supervisors) oraz pracowników biura obsługującego projekty. Koszty podróży uczestników (do wysokości 1 000,00 Euro) pokrywa Organizator. Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do 31 marca 2020 r.

Individual Fellowship MSCA jest programem stypendialnym mającym za zadanie wspierać rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Stypendium pokrywa również udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Uniwersytet w Maceracie.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: aaloksa@zut.edu.pl, tel. 91 44 41 53.

Komentarze