Nowe terminy naborów wniosków do konkursów Europejskiej Rady Badań Naukowych

Europejska Rada Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła terminy naborów do swoich konkursów. Na kolejne nabory przeznaczono prawie 2 miliardy euro.

Jednym z nowych elementów programu jest przywrócenie Synergy Grants, które skierowane są do grup od dwóch do czterech naukowców, którzy chcą wspólnie rozwiązać ambitne problemy badawcze.

Najbliższy konkurs na granty w ramach ERC to Starting Grants i zostanie ogłoszony 3 sierpnia 2017 r.

Starting Grants to szansa dla doskonałych młodych naukowców na prowadzenie badań o pionierskim charakterze. Naukowcy muszą być od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora (na dzień 1 stycznia 2018 r.) i mieć przynajmniej jedną publikację w istotnym czasopiśmie bez udziału swojego promotora. Wysokość grantu badawczego to 1,5 mln euro na okres do 5 lat.

Terminy naborów do konkursów:
Starting Grants - 3. 08. 2017 - 17. 10. 2017
Consolidator Grant - 24. 10. 2017 - 15. 02. 2018
Advanced Grant - 17. 05. 2018 - 30. 08. 2018
Synergy Grant- 3. 08. 2017 - 14. 11. 2017
Proof of Concept Grant - od 6. 09. 2017, cut-off dates: 16. 01. 2018, 18. 04. 2018, 11. 09. 2018

Więcej informacji o terminach naborów i wstępna dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej ERC.