Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 9 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:


1. Hiszpański instytut badań budowlanych poszukuje projektantów i/lub producentów inteligentnych okien oraz twórców technologii klejów do  zawarcia umowy współpracy badawczej (LC-EEB-04-2020). Głównym celem projektu jest opracowanie nowego, modułowego systemu do modernizacji budynków, przy rzeczywistym obniżeniu ceny, szczegóły


2. W ramach programu ERANET EuronanoMed3, hiszpański uniwersytet poszukuje firm biotechnologicznych, których zadaniem będzie wytworzenie syntetycznego kompleksu białko-metal na dużą skalę. Nanocząsteczka będzie wykorzystywana jako narzędzie antyfibrotyczne, hamujące białka docelowe (Hsp90) oraz diagnostyczne do wykrywania procesów zwłóknieniowych in vivo, ex vivo i in vitro u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Mile widziany partner z doświadczeniem w projektach międzynarodowych takich jak ERC, FET, szczegóły


3. Hiszpańskie Centrum Technologiczne uczestniczy w projekcie, którego celem jest stworzenie aktywnej, biodegradowalnej i kompostowalnej, wielowarstwowej folii do pakowania i przechowywania żywności. W ramach Fast Track to Innovation, poszukiwani są producenci i dystrybutorzy przekąsek do przetestowania nowej technologii, szczegóły


4. W ramach zaproszenia do składania wniosków SC1-DTH-02-2020 - Spersonalizowane wczesne przewidywanie ryzyka i działanie na podstawie technologii sztucznej inteligencji i zbiorów danych, poszukiwany jest koordynator projektu z sektora akademickiego. Celem projektu jest wykorzystanie już opracowanego, cyfrowego narzędzia do monitorowania i pomiaru zmęczenia pacjentów, a zarazem zwiększenie świadomości zdrowotnej, wdrażanie wczesnej profilaktyki chorób i poprawa rezultatów leczenia, szczegóły


5. Turecka firma specjalizująca się w wytwarzaniu przyrostowym i medycznym druku 3D szuka partnerów badawczo-rozwojowych do projektu Eurostar, szczegóły


6. Niemiecka szkoła medyczna w ramach działań   MSCA-ITN-2020 – Innowacyjne Sieci Szkoleniowe poszukuje partnera z doświadczeniem w hodowli organoidów. Celem programu jest określenie stopnia i klinicznego znaczenia zmian w narządach obwodowych, w tym nerkach, wątrobie, sercu i układzie naczyniowym w przebiegu rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), choroby neurodegeneracyjnej, a także wyjaśnienie molekularnych mechanizmów warunkujących te zmiany, szczegóły.


7. Francuskie centrum badawcze pełniące funkcję koordynatora projektu w ramach FET Proactive (FETPROACT-EIC-08-2020 - Environmental Intelligence) opracowuje technologię monitorowania różnorodności biologicznej mórz. Poszukiwane są firmy mające doświadczenie w przemyśle morskim, morskiej działalności wydobywczej, transporcie morskim do współpracy badawczej, szczegóły


8. W ramach zaproszenia do składania wniosków  FNR-11-2020 – Poszukiwanie naturalnych wodnych i lądowych zasobów związków biologicznie czynnych, francuski uniwersytet poszukuje partnerów przemysłowych z sektora farmaceutycznego, produktów kosmetycznych, pestycydów, środków ochrony roślin, szczegóły


9. Słoweńska organizacja badawcza, koordynująca projekt w ramach konkursu FNR-11-2020 - Poszukiwanie naturalnych wodnych i lądowych zasobów związków biologicznie czynnych, zaprasza do współpracy partnerów, mających doświadczenie w produkcji polimerów, rozwoju biznesu, szczegóły

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki.


Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Sarą Tabor-Osińską, e-mail: sara.tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.
 

Komentarze