Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 6 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:

  1. Hiszpańskie centrum technologiczne sektora obuwniczego i tworzyw sztucznych poszukuje partnerów do stworzenia Rady Doradczej do projektu Fast Track to Innovation (FTI) – Szybkiej Ścieżki do Innowacji, w ramach którego opracowane zostanie niechemiczne rozwiązanie do dezynfekcji gleby, oparte na zastosowaniu w 100% biodegradowalnej folii barierowej. Poszukiwani są partnerzy z sektora rolno-spożywczego i tworzyw sztucznych w rolnictwie, organów nadzorujących, stowarzyszeń konsumentów oraz społeczeństwa obywatelskiego. Szczegóły oferty hiszpańskiego centrum technologicznego.
  2. Po sukcesie Career-FIT, organizacja Enterprise Ireland uruchomiła nowy program w ramach Działań Marii Skłodowskiej - Curie pn. Career- FIT PLUS, którego celem jest zwiększenie mobilności i udziału naukowców w szkoleniach. Poszukiwani są doświadczeni badacze do ukierunkowanych na przemysł projektów współpracy w Irlandii w dziedzinie badań i rozwoju oraz innowacji. Przyjmująca instytucja akademicka oraz firma partnerska może zaoferować także szereg innych możliwości. Szczegóły oferty Career - FIT Plus.
  3. Hiszpańska firma biotechnologiczna przygotowuje propozycję projektu w ramach Fast Track to Innovation (FTI) – Szybkiej Ścieżki do Innowacji. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i opracowywaniu rozwiązań opartych na testach in vivo na organizmie modelowym, rybie Danio pręgowanym (zebrafish) w leczeniu raka. Poszukiwani są trzej partnerzy: firma specjalizująca się w badaniach genomu, firma zajmująca się analityką danych oraz duży koncern farmaceutyczny. Szczegóły oferty hiszpańskiej firmy biotechnologicznej.
  4. Francuski Instytut Badań i Rozwoju jako koordynator sieci szkoleniowej MSCA ITN, zrzeszającej 8 partnerów zagranicznych, poszukuje firm z doświadczeniem w zakresie:
  1. Francuski Uniwersytet poszukuje firm z dziedziny badań materiałowych lub dziedzictwa kulturowego, które dołączyłyby do konsorcjum w ramach MSCA – ITN-2020. Poszukiwani są partnerzy chętni do przyjęcia doktorantów w zakresie prac naukowo-badawczych, obejmujących charakterystykę materiałów gipsowych, pochodzenie surowców, czyszczenie i obróbkę powierzchni, datowanie i uwierzytelnianie dzieł sztuki, zarządzanie danymi. Szczegóły oferty Francuskiego Uniwersytetu.
  2. Francuska międzynarodowa firma motoryzacyjna przygotowuje propozycję projektu  w ramach FastTrack to Innovation EIC-FTI-2018-2020. Firma opracowuje innowacyjne rozwiązania do czyszczenia czujników. Poszukiwani są partnerzy w zakresie miniaturyzacji elektroniki, plazmy i optymalizacji tarcia w łożyskach kulkowych. Szczegóły oferty francuskiej międzynarodowej firmy motoryzacyjnej

 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki.

Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Sarą Tabor-Osińską, e-mail: Sara.Tabor@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze