Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

1. Hiszpańska firma poszukuje regionalne media z Portugalii, Włoch i Francji w ramach konkursu European Green Deal: obszar 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe, temat 3: Enabling citizens to act on climate change and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement (LC-GD-10-3-2020). Celem jest utworzenie Europejskiej Sieci Mediów i współpraca przy projektach skupionych na kwestiach walki ze zmianami klimatu i osiągnięciu neutralności klimatycznej, szczegóły.  

2. Konsorcjum trzech wydziałów włoskich uniwersytetów, które zainteresowane jest naborem do konkursu European Green Deal (LC-GD-8-1-2020) poszukuje koordynatora, MŚP lub instytutów badawczych, działających w zakresie technologii rekultywacji i uzdatniania wody, wykrywania i monitorowania poziomu zanieczyszczeń. Celem projektu jest stworzenie strategii przewidywania, kontrolowania i ograniczania zanieczyszczenia gleb PFAS (substancjami perfluoralkilowymi), szczegóły.

3.  Turecka firma, która stworzyła szklarnię z koncepcją uprawy wertykalnej, poszukuje do konsorcjum w ramach konkursu European Green Deal (LC-GD-6-1-2020) firm i instytucji badawczych. Celem projektu jest znalezienie rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa systemów produkcji i dostaw żywności, szczegóły.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. 

Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Agnieszką Korpal, e-mail: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.
 

Komentarze