Nowe oferty współpracy w ramach programu Horyzont 2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi propozycjami współpracy w ramach projektów w Programie Ramowym UE Horyzont 2020.

Przedstawiamy 6 ofert współpracy – poszukiwani są partnerzy z różnych sektorów (w tym ze świata naukowego i przemysłowego). Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami:

  1. Instytut badawczy niemieckiego uniwersytetu poszukuje partnerów przemysłowych produkujących elementy gumowe lub plastikowe do urządzeń medycznych. Planowany projekt (Fast Track to Innovation – FTI) ma na celu zmniejszenie tarcia w elementach urządzeń medycznych (np. strzykawkach) poprzez zmianę struktury formowanych części, dzięki modyfikacji powierzchni bezpośrednio w formie, szczegóły.
  2. Mała cypryjska firma inżynierska poszukuje fabryk cementu do udziału w projekcie, którego celem jest opracowanie zintegrowanego rozwiązania do wychwytywania, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CO2) (CO2 Capture, Utilization and Storage (CCUS)), szczegóły.
  3. Uniwersytet w Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów w ramach umowy o współpracy badawczej, którzy odpowiedzialni będą m.in. za administracyjną koordynację projektu. Główny jego celem jest opracowanie, przetestowanie i zoptymalizowanie innowacyjnego i opłacalnego rozwiązania, które może zwiększyć wychwytywanie i wykorzystanie dwutlenku węgla (CO2), szczegóły.
  4. Hiszpańskie centrum technologiczne poszukuje jako partnera dużej firmy produkującej plastikowe pojemniki. Celem projektu jest stworzenie zbiornika na szarą wodę, który dzięki zastosowaniu powłok antyadhezyjnych będzie hamował  rozwój biofilmu, szczegóły.
  5. Francuskie centrum inżynieryjne poszukuje partnera MŚP do stworzenia prototypu radaru na bazie fal milimetrowych, który pozwoli określić poziom hydratacji np. ludzkiego ciała. Zadaniem MŚP w ramach projektu będzie walidacja / testowanie prototypu  w  środowisku rzeczywistym, szczegóły.
  6. Francuski uniwersytet poszukuje partnerów (m.in.: operatora systemu dystrybucyjnego (DSO) lub operatora systemu przesyłowego (TSO), jednostek specjalizujących się w analizie big data, firmy ICT zajmującej się sieciami elektrycznymi) do projektu, którego celem będzie stworzenie wirtualnej elektrowni opartej na chmurze, która agreguje zdolności rozproszonych zasobów energii odnawialnej, szczegóły.

 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy zgłaszania swojego zainteresowania ofertą. W niektórych przypadkach jest on bardzo krótki.

Zainteresowanych daną ofertą prosimy o kontakt z p. Agnieszką Korpal, akorpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.

Komentarze