Nowe nabory wniosków w PR Horyzont 2020 – baterie nowej generacji!

Już 24 stycznia 2019 ruszają nabory do 7 tematów w obrębie działań przekrojowych „Budowanie niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości: Baterie nowej generacji” w PR Horyzont 2020. Nabór wniosków potrwa do 25 kwietnia 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi tematami naborów w Horyzoncie 2020. Tym razem będzie można wnioskować o finansowanie projektów badawczo – innowacyjnych lub wspierających w ramach działań przekrojowych (cross-cutting actions) „Building a low carbon, climate resilient future: Next – generation batteries”.

Komisja Europejska przedstawia do wyboru siedem interdyscyplinarnych tematów:

  • LC-BAT-1-2019: Strongly improved, highly performant and safe all solid state batteries for
  • electric vehicles
  • LC-BAT-2-2019: Strengthening EU materials technologies for non-automotive battery
  • storage
  • LC-BAT-3-2019: Modelling and simulation for Redox Flow Battery development
  • LC-BAT-4-2019: Advanced Redox Flow Batteries for stationary energy storage
  • LC-BAT-5-2019: Research and innovation for advanced Li-ion cells (generation 3b)
  • LC-BAT-6-2019: Li-ion Cell Materials & Transport Modelling
  • LC-BAT-7-2019: Network of Li-ion cell pilot lines

Zainteresowanych udziałem w projektach Horyzontu 2020 zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE. Szczegółowych  informacji udzieli Państwu p. Michał Grudziński, e-mail: michal.grudzinski@zut.edu.pl tel. 91 449 47 23.