Nabory wniosków w ramach EIC Accelerator i Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła nabory w ramach EIC Accelerator (w formule Open oraz Challenges) oraz EIC Pathfinder Programu Ramowego Horyzont Europa. Dokumentacja konkursowa, jak również platforma, poprzez którą jest już możliwe składanie wniosków zostały udostępnione na portalu Funding&Tenders (bezpośrednie linki znajdą Państwo poniżej w treści wiadomości).

Przypomnijmy, że w ramach EIC Accelerator o dofinansowanie może ubiegać się pojedynczy przedsiębiorca, głównie z sektora MŚP (w tym start-upy, spin-outy), który wykazuje wysoki potencjał do wzrostu, posiada przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i zamierza wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Wnioski składane są w konkursie Open – bez ograniczeń tematycznych albo Challenges – dla tematów określonych w Programie Pracy. W 2021 r. obszary o znaczeniu strategicznym określone przez Komisję Europejską, dla których otwarte zostały konkursy to:
•    EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery 
•    EIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies 

Nabór zaplanowany jest jako dwuetapowy – najpierw składany będzie wstępny wniosek (short application), oceniany w ciągu 4 tygodni. Po pozytywnej ocenie, Wnioskodawca będzie miał 12 miesięcy na złożenie pełnej aplikacji (full application).

Na rok 2021 r. ogłoszono dla wniosków wstępnych nabór ciągły.

Dla wniosków pełnych, zaplanowano dwie daty zamknięcia naborów: 16.06.2021 r. o godz. 17:00 oraz 06.10.2021 r. o godz.17:00.

Można już również ubiegać się o środki w ramach konkursu EIC Pathfinder Open 2021, otwartego na realizację ambitnej wizji radykalnie nowej technologii, z potencjałem do tworzenia nowych rynków i / lub sprostania globalnym wyzwaniom. 

Zaproszenie jest adresowane do konsorcjów. Wniosek jest składany przez koordynatora konsorcjum, które składa się z co najmniej trzech niezależnych podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z Horyzontem Europa i co najmniej jeden z nich ma siedzibę w państwie członkowskim UE. Wnioskodawcy biorący udział w projektach EIC Pathfinder to zazwyczaj naukowcy-wizjonerzy, organizacje badawcze, start-upy, MŚP zajmujące się zaawansowanymi technologiami oraz interesariusze z przemysłu zainteresowani badaniami technologicznymi i innowacjami.

Data zamknięcia konkursu w bieżącym roku to 25.05.2021 r. o godz. 17:00.  

W celu poznania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z konsultantem Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE p. Agnieszką Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl, tel. 91 449 45 49.
 

Komentarze