Nabór wniosków wspierających rozwiązania w branży produkcyjnej, spożywczo-rolniczej i zdrowia

DIATOMIC organizuje konkurs skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z branży technologicznej, centrów kompetencji, ośrodków badawczych, naukowców oraz innowacyjnych start-upów działających w sektorze produkcji, spożywczo-rolniczym i zdrowia.

Głównym celem konkursu jest wdrożenie rozwiązań wykorzystujących podzespoły elektroniczne, czujniki oraz inteligentne obiekty i systemy w branży produkcyjnej, spożywczo-rolniczej i zdrowia. Aplikować do konkursu mogą małe konsorcja (2-3 partnerów), których członkowie pochodzą z krajów Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Proponowany skład konsorcjum powinien zawierać dostawców technologii w zakresie zaawansowanej mikroelektroniki i integracji inteligentnych systemów (np. centra kompetencji, ośrodki badawcze) oraz firmy działające we wspominanych gałęziach gospodarki.

Wybrane w konkursie konsorcja będą mogły uczestniczyć w trójstopniowym programie oferującym m.in. do 200 tysięcy euro na zaproponowany projekt, wsparcie w zakresie technicznym i biznesowym, testy technologiczne, usługi networkingowe oraz poszukiwanie możliwości inwestycyjnych.

Termin przesyłania aplikacji mija 31 stycznia 2019 r. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz. Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie organizatora.