Nabór wniosków do Programu im. Ulama, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

NAWA w dniu 15 stycznia 2019 r. rozpoczęła nabór wniosków do Programu im. Stanisława Ulama. Dofinasowanie pozwala na przyjazdy do Polski naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek. Uczelnie oraz instytuty naukowe lub badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą daną uczelnię w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
1.    prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi,
2.    odbycie stażu podoktorskiego,
3.    pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej,
4.    prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10.000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Termin zakończenia naboru wniosków mija 15 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym z p. Agnieszką Aloksa, e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl, tel. 91 44 41 53.

Komentarze