Nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił czwarty nabór przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw.
Przedsięwzięcia należy zgłosić do 31 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenie przedsięwzięcia następuje poprzez dostarczenie do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wypełnionej  fiszki przedsięwzięcia przygotowanej na formularzu stanowiącym załącznik 1. do Regulaminu identyfikacji przedsięwzięć na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw.

Fiszki przedsięwzięcia powinny być składane wyłącznie w wersji elektronicznej na adres zlib@wzp.pl.


Fiszka powinna być załączona w dwóch jednobrzmiących plikach: jako plik WORD oraz jego skan w formacie PDF z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru fiszek dostępne są na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Opiekunem konkursu w Centrum Zarządzania Projektami z siedzibą w RCIiTT jest p. Martyna Bober, e-mail: Martyna.Bober@zut.edu.pl; tel. 91 449 44 69 - zapraszamy do kontaktu.

Komentarze