MNiSW wznawia nabór wniosków do programu pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości"

W związku z dużym zainteresowaniem uczelni, a także chcąc zwiększyć szanse udziału w programie uczelniom ze wszystkich regionów kraju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o wznowieniu naboru wniosków.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” to konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego przedmiotem jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

Konkurs skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Na realizację projektu można otrzymać środki finansowe w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie, nawet przez 4 lata, do 31 grudnia 2022 r.

Wnioski do programu, dot. wskazanych przez MNiSW dla danego regionu grup dyscyplin, można składać do 23 lipca br.

Więcej informacji na stronie MNiSW.