Konkursy w ramach misji Programu Ramowego Horyzont Europa

Misje są nowym instrumentem pojawiającym się w Programie Ramowym Horyzont Europa. Stanowią zobowiązanie do podjęcia i rozwiązania najważniejszych wyzwań stojących przed społecznością Europy i świata, jak na przykład walka z nowotworami, przystosowanie do zmian klimatycznych oraz ich ograniczenie czy zapewnienie zdrowych wód i gleb na Starym Kontynencie.

Horyzont Europa zakłada realizację pięciu misji:

  1. Nowotwory,
  2. Neutralne klimatyczne i inteligentne miasta,
  3. Adaptacja do zmian klimatu, uwzględniająca transformację społeczną,
  4. Zdrowe gleby i żywność,
  5. Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe.

 

Każda z nich ma jasno określony cel, którego osiągnięcie możliwe będzie dzięki szerokiemu wachlarzowi działań. Najwięcej rozwiązań mają przynieść projekty realizowane w klastrach, które znajdują się w strukturze programu Horyzont Europa w filarze, a także wyniki badań i innowacji z wcześniejszych programów ramowych i dotychczasowych doświadczeń. Jednym z ważniejszych aspektów misji jest także zaangażowanie społeczeństwa. 
Ogłoszone przez Komisję Europejską konkursy w ramach misji mają przede wszystkim przyczynić się do efektywnej koordynacji działań i zapewnić odpowiednie narzędzia uzupełniające, ułatwiające osiągnięcie wyznaczonych przez każdą z misji celów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów opublikowanymi na portalu Funding & tender opportunities:

Misja „Nowotwory” 
•    Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer - koniec naboru 20 października 2021r.,

Misja „Neutralnie klimatyczne i inteligentne miasta” 
•    Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities - koniec naboru 14 września 2021r.,

•    Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the European Green Deal - koniec naboru 14 września 2021 r.,

Misja „Adaptacja do zmian klimatu, uwzględniająca transformację społeczną” 
•     Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change - koniec naboru 14 września 2021r.,

Misja „Zdrowe gleby i żywność” 
•    Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and knowledge - koniec naboru 20 października 2021 r.,

Misje „Zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe”
•     Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and cross-cutting citizen and stakeholder involvement - koniec naboru 14 września 2021r.

Wszystkich zainteresowanych misjami oraz ogłoszonymi konkursami zapraszamy do kontaktu z konsultantem ds. programów ramowych UE, p. Aleksandrą Albińska, Aleksandra.Albinska@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.
 

Komentarze