Konkurs na zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs 1/4.1.2/2018 w ramach Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo – badawcze na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim i skierowany jest do konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum),
    oraz
  • jedno przedsiębiorstwo. 

W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów.

Poziom dofinansowania:

1) dla przedsiębiorstw: 

  • na badania przemysłowe i prace rozwojowe od 25 do 80% kosztów kwalifikowanych.
  • na prace przedwdrożeniowe:
    a) de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
    b) usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

2) dla jednostek naukowych do 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Łączny budżet konkursu 200 mln PLN.

Nabór wniosków trwa od 15 marca do 15 maja 2018 r. (do godziny 16:00)  

 

Komentarze