Konkurs na staż dla młodych naukowców w projekcie 6i Dirs

W ramach projektu 6i Dirs (MSCA – COFUND) hiszpański uniwersytet (University of Deusto) z siedzibą w Bilbao otworzył drugi konkurs na 9 miejsc stażowych dla najlepszych początkujących naukowców (Early Stage Researchers – ESR), czyli posiadających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra.

Projekt wspiera współpracę i współtworzenie 7 programów doktoranckich i 24 zewnętrznie ocenianych zespołów badawczych, które wspierają naukowców 6i Dirs w badaniach i szkoleniach dotyczących: 5 interdyscyplinarnych platform badawczych dostosowanych do europejskich i globalnych wyzwań oraz 4 obszarów interdyscyplinarnych (m.in. w dziedzinie zdrowia i przemysłu 4.0).

Projekt trwający od października 2019 do września 2024, oferował 19 wysoce konkurencyjnych stypendiów trwających 36 miesięcy. W 2020 r. w ramach pierwszego konkursu 6i Dirs w zatrudniono 10 naukowców. 

Drugi nabór kandydatów potrwa do 5 marca 2021 r. Do wyboru jest 16 wybranych tematów rekrutacji. 
Więcej informacji.

Przewodnik dla wnioskodawców.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowania! 

Logo 6i Dirs

Komentarze