Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego.

mpr_2017_baner_1000_x_667.jpg

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest od 2005 roku. Dotychczas, w kilkunastu edycjach Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

• pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
• nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
• strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
• wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
• markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszane są w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Kategorie konkursowe:

  • Mikroprzedsiębiorca - kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
  • Senior - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
  • Progres - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
  • Start - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
  • Młody Biznes - kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać do dnia 31 marca 2018 roku.

Tagi
Inkubator