Konkurs ETIUDA 8

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 8 na stypendia doktorskie.

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Grażyna Przybylska, e-mail: Grazyna-Przybylska@zut.edu.pl, tel. 91 449 48 85.

Komentarze