Konkurs ERA-NET WaterWorks2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało informację o uruchomieniu naboru wniosków do międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017: Closing the Water Cycle Gap - Sustainable Management of Water Resources. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe składające się z co najmniej 3 z co najmniej 3 różnych krajów, uczestniczących w programie. Konsorcjum projektowe z udziałem Polski musi obejmować co najmniej jedno przedsiębiorstwo, które kwalifikuje się do finansowania.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

  1. Enabling Sustainable Management of Water Resources;
  2. Strengthening Socio-economic Approaches to Water Management;
  3. Supporting Tools for Sustainable Integrative Management of water Resources.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych trwa do 24 kwietnia 2018 r., a wniosków pełnych do 18 września 2018 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu zgody na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do składania wniosków znajdują się na stronie NCBR oraz programu.