Konkurs Diamentowy Grant

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi VIII edycji konkursu pn. „Diamentowy Grant” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do programu "Diamentowy Grant" mogą być zgłaszane projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie uzdolnionych absolwentów lub studentów, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Program adresowany jest  do osób, które w roku składania wniosku ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich lub ukończyły studia pierwszego stopnia. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 roku.

Wniosek o finansowanie projektu należy wypełnić w systemie OSF (ObsługaStrumieni Finansowania), na stronie www.osf.opi.org.pl.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Zarządzania Projektami: p. Natalia Pindera, e-mail: natalia.pindera@zut.edu.pl , tel. 91 449 42 16 oraz p. Grażyna Przybylska e-mail: grazyna-przybylska@zut.edu.pl , tel. 91 449 41 18.