Konferencja: Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana doświadczeń

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli zaprasza na konferencję ,,Transgraniczna codzienność w naszym regionie. Wymiana doświadczeń'', która odbędzie się 23 listopada 2018 r. w siedzibie RCIiTT.

W naszym regionie, jak na każdym pograniczu, ze sprawami transgranicznymi spotykamy się każdego dnia. Temat życia w wielonarodowym środowisku, polsko-niemieckiej integracji sąsiedzkiej a także tworzenia sieci komunikacji i współpracy zostanie poruszony na konferencji organizowanej przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

23 listopada 2018 r. godz. 10:00
w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. Jagiellońska 20-21, 70-363 w Szczecinie.

Głównym punktem programu wydarzenia jest wymiana doświadczeń między przedstawicielami Punktów Kontaktowo-Doradczych funkcjonujących na pograniczach: polsko-niemieckim, niemiecko-francuskim oraz niemiecko-duńskim, a także między różnymi jednostkami zajmującymi się współpracą polsko-niemiecką i rozwojem kompetencji międzykulturowych.

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Wśród uczestników dyskusji znajdą się przedstawiciele transgranicznych projektów, jak również instytucji państwowych i pozarządowych, a także multiplikatorów kulturalnych. Celem konferencji jest stworzenie platformy, która umożliwi podmiotom zaangażowanym we współpracę na pograniczu wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie, a także motywację do dalszej pracy na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia.

Podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do dnia 15 listopada 2018 r. na adres mailowy kontakt@um.szczecin.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje koleność zgłoszeń.

W przypadku pytań należy kontaktować się z p. Moniką Żukowską, pracownikiem Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli w Urzędzie Miasta Szczecin, tel. 91 424 51 78 lub 91 435 11 35, e-mail mzukowska@um.szczecin.pl.

Tagi
Szkolenia