Konferencja i spotkania brokerskie w Dusseldorfie!

Już po raz 10. w Dusseldorfie odbędzie się konferencja pn. „Successful R&I in Europe 2019”, która skierowana jest do uniwersytetów i instytutów badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Impreza ma na celu budowanie nowych sieci współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami, szczególnie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Konferencja w Dusseldorfie jest rozpoznawalnym wydarzeniem, które dzięki swojej oryginalnej formule pozwala na bardzo skuteczne poszukiwanie partnerów do współpracy. Z pośród 300 uczestników zostanie wybranych około 100, którzy będą mieli możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji (z pomysłem bądź wynikami badań). Spotkanie organizowane w dniach 14-15 lutego 2019 będzie odbywało się w równoległych warsztatach poświęconych siedmiu obszarom tematycznym:

  • Information and Communication Technologies (ICT)
  • Nanotechnology, Materials and Manufacturing (NMM)
  • Energy
  • Circular Economy
  • Life Sciences
  • Transport
  • Innovative Public Procurement (PCP/PPI)

Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie organizatora.

Zaprezentowanie się bądź rozmowa z potencjalnymi kooperantami może otworzyć drzwi do nowych badań i dać szansę udziału w Programie Ramowym Horyzont 2020. Dlatego też RCIiTT ZUT w Szczecinie oferuje możliwość sfinansowania wyjazdu na to prestiżowe wydarzenie kilku wybranym naukowcom i przedsiębiorcom z woj. Zachodniopomorskiego, którzy mają pomysł na projekt w ramach Horyzontu 2020. Warunkiem uzyskania wsparcia ze strony Centrum jest zgłoszenie chęci przedstawienia około 6 minutowej prezentacji (na konferencji) zawierającej m.in. informację o reprezentowanym podmiocie, konkretną ofertę udziału w wybranym temacie konkursowym z ww. obszarów oraz wzmiankę o rodzaju i roli poszukiwanych partnerów.

W tym celu obowiązkowo należy wypełnić formularz i przesłać go mailowo na adres: michal.grudzinski@zut.edu.pl do dnia 17 stycznia 2019 (włącznie). Po potwierdzeniu pokrycia kosztów ze strony RCIiTT należy dokonać finalnej rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony organizatora. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zastrzega sobie prawo sfinansowania wyjazdu osobom, które przedstawią najbardziej obiecujące propozycje. Ocenie będzie podlegać przede wszystkim koncepcja proponowanego projektu oraz jego zgodność z tematyką wybranego naboru wniosków.

Dodatkowych informacji o wsparciu udziela p. Angelika Łysiak, alysiak@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23.

Komentarze