Komisja Europejska poszukuje wiodących innowatorów do zasiadania w EIC Board

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council - EIC) ogłosiła konkurs na członków Zarządu EIC (EIC Board).

EIC Board odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu wdrażania najbardziej ambitnego programu innowacji  realizowanego w Europie, z budżetem w wysokości 10 miliardów EUR. W szczególności będzie doradzać w sprawie strategii Europejskiej Rady ds. Innowacji, programów prac, portfeli tematycznych oraz w kwestiach dotyczących polityki innowacyjności.

Komisja Europejska poszukuje pełnych pasji innowatorów - przedsiębiorców, inwestorów, w tym m.in. inwestorów kapitału wysokiego ryzyka, liderów korporacji, badaczy i pracowników akademickich z wiedzą w dziedzinach związanych z przyszłymi oraz powstającymi technologiami, przełomowymi innowacjami, rozpoczynaniem i skalowaniem biznesu.

Ostateczny termin składania ofert przez innowatorów upływa w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 17:00,  po czym Komisja wybierze od 15 do 20 członków Zarządu, który ma rozpocząć działalność we wrześniu br. Członkowie działają we własnym imieniu i są powoływani na dwuletnią kadencję z możliwością dwukrotnego odnowienia. Zarząd EIC przejmie stery od poprzedniego EIC Pilot Advisory Board, który kierował początkową strategią i wdrożeniem programu.

Zaproszenie, szczegółowe informacje na temat EIC Board, zasad i formy aplikowania, a także wymaganych dokumentów oraz kryteriów wyboru znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Wkrótce zostanie również opublikowane osobne zaproszenie dotyczące rekrutacji na stanowisko Prezesa EIC Board, wiodącej postaci ze świata innowacji.
 

Komentarze