JPND – konkurs z zakresu chorób neurozwyrodnieniowych

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju otworzyło nabór wniosków do międzynarodowego programu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurozwyrodnieniowych.

Celem zaproszenia jest ustanowienie ograniczonej liczby ambitnych, innowacyjnych, wielonarodowych i multidyscyplinarnych wspólnych projektów badawczych dotyczących zmiany przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych poprzez rozwój medycyny precyzyjnej.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby:

  • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
  • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • chorobę Huntingtona,
  • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 12 marca 2019 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 25 czerwca 2019 r. Dodatkowo na etapie full proposal, nie później niż 2 lipca 2019 r., polscy wnioskodawcy składają wniosek krajowy (wniosek UNISONO).

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.

Komentarze