JPND – konkurs z zakresu chorób neurodegeneracyjnych

Trwa nabór wniosków do międzynarodowego programu JPND, który skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące chorób neurodegeneracyjnych.

Zakres tematyczny konkursu:
The aim of the call is to establish a limited number of ambitious, innovative, multi-national and multi-disciplinary collaborative research projects that:

  • combine experimental approaches from fundamental, pre-clinical and/or clinical Research
  • perform network analyses in different neurodegenerative and/or other chronic diseases to elucidate the underlying common and differing mechanisms between the investigated diseases
  • add value to existing research by analysing diseases across traditional clinical boundaries, technologies and disciplines, thereby gaining deeper understanding of the patho-physiological mechanisms of neurodegenerative diseases.

The following neurodegenerative diseases are included in the call:

  • Alzheimer’s disease and other dementias
  • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
  • Prion diseases
  • Motor neuron diseasesHuntington’s disease
  • Spinocerebellar ataxia (SCA)
  • Spinal muscular atrophy (SMA)

Cross-disease analysis may solely comprise different neurodegenerative diseases or include other chronic diseases (e.g. chronic mental or physical disorders). However, at least one of the above mentioned neurodegenerative diseases must be addressed.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z 3-6 grup badawczych, z 3 różnych krajów. Z tego samego kraju uczestnikami konsorcjum mogą być maksymalnie 2 instytucje. Jeśli konsorcjum zawiera przynajmniej jednego partnera z krajów mniejszości europejskiej (Czechy, Węgry, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja), maksymalna liczba partnerów konsorcjum zostanie zwiększona do 7.  

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 6 marca 2017 r. Wnioski pełne będą przyjmowane do 28 czerwca 2017 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz programu.

Image removed.