JPI AMR czyli konkurs z zakresu oporności na antybiotyki

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki.

Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych innowacyjnych projektów badawczych skupiających się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (ARM), co ma się przyczynić do rozwiązania problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych, głównie na terenach Afryki i Azji.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3, lecz nie więcej niż 6 jednostek badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 tyś. euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.

Procedura aplikacyjna jest dwuetapowa, nabór wniosków wstępnych zakończy się 18 lutego 2019 r.  (pre-proposal). Wnioski pełne (full proposal) będą przyjmowane do 17 czerwca 2019 r., dodatkowo polscy wnioskodawcy składają w systemie OSF wniosek krajowy (wniosek UNISONO) do 24 czerwca 2019 r..

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.