IV edycja programu: Doktorat wdrożeniowy

W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszamy przedsiębiorstwa do współpracy w ramach programu: Doktorat wdrożeniowy ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym założeniem Doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron –  jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści.

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy.

Doktorant otrzyma stypendium z Ministerstwa w wysokości:

3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;

4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.

Przedsiębiorstwa które już z nami współpracują to Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Polchar Sp. z o.o.,ESC Global Sp. z o.o., UDT oddział w Szczecinie, Wrocławskie Centrum Badań EIT Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Remix S.A., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o., Autocomp Management sp. z o.o., Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A., SECO/WARWICK S.A., Stargum Zakład Przemysłu Gumowego, Gryfskand sp. z o.o.

Nabór wniosków w ramach programu trwać będzie od dnia 31 marca do dnia 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej.

Wszelkich informacji ze strony ZUT w Szczecinie udziela prof dr hab. inż. Rafał Rakoczy tel.: 91 449 43 32 e-mail: rafal.rakoczy@zut.edu.pl.

Komentarze