Interreg Europe – informacja o ostatnim naborze

7 maja br. zostanie uruchomiony IV a zarazem ostatni nabór wniosków do Programu Interreg Europe w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca międzyregionalna). Program Interreg Europe nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim oraz umożliwia unowocześnienie polityk regionalnych, a dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych.

Interreg Europe wspiera wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

  • Badania i innowacje,
  • Konkurencyjność MŚP,
  • Gospodarka niskoemisyjna,
  • Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.  

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji z obszaru wsparcia (min. 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE). Współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii.

Beneficjentami Programu będą:

  • władze i instytucje publiczne,
  • podmioty prywatne o charakterze non profit.

Maksymalny poziom dofinansowania dla polskich partnerów: władze i instytucje publiczne – do 85%, podmioty prywatne o charakterze non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet (rekomendacja Wspólnego Sekretariatu): 1 – 2 mln EUR

Wnioski będzie można składać od 7 maja do 22 czerwca 2018 r.