Inauguracja Programu Ramowego Horyzont Europa

23-24 czerwca 2021 r. odbędą się Europejskie Dni Badań i Innowacji, które to wydarzenie oficjalnie zainauguruje PR Horyzont Europa, czyli nową perspektywę finansową UE na lata 2021-2027 w zakresie badań i innowacji.

Od pierwszej edycji w 2019 r., Europejskie Dni Badań i Innowacji (ang. European Research and Innovation Days) są sztandarowym wydarzeniem Komisji Europejskiej. W zeszłym roku zgłosiło się 35 tys. uczestników z 188 krajów, którzy wzięli udział w aż 146 panelach online. W tym roku będą mieli Państwo kolejną szansę na udział w tym wydarzeniu, na nawiązanie ciekawych kontaktów, dyskusję oraz podsumowanie osiągnięć z zakresu badań i innowacji.

Wydarzenie zgromadzi zarówno polityków, jak i naukowców, przedsiębiorców a także wszystkich zainteresowanych, którzy razem będą kształtować przyszłość badań i innowacji na świecie. W programie skupiono się na nowych inicjatywach, których celem ma być wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także bardziej ekologiczna i cyfrowa przyszłość.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji wydarzenia będą umieszczane sukcesywnie na stronie internetowej European Research and Innovation Days oraz udostępniane w mediach społecznościowych z hasztagiem #RiDaysEU.

banner2021-min.png

Komentarze