III Sympozjum ECSEL JU w Bukareszcie

Zapraszamy do udziału w sympozjum ECSEL Joint Undertaking w dziedzinie komponentów i systemów elektronicznych (Electronic Components and Systems - ECS), które odbędzie się w Pałacu Parlamentu w Bukareszcie.

Przedstawiciele z obszaru przemysłu, badań i biznesu, a także europejscy, krajowi i regionalni decydenci oraz partnerzy międzynarodowi, spotkają się w dniach 17-18 czerwca 2019 by omówić i ocenić progres w sektorze ECS w Europie.

Inicjatywa stworzy przestrzeń do zapoznania uczestników z dotychczasowymi osiągnięciami, wynikami oraz postępami naukowymi i technologicznymi ECSEL JU. Ponadto wydarzenie umożliwi nawiązanie kontaktów z uczestnikami projektu.

Szczegóły programu oraz rejestracja dostępne są na stronie.

Zachęcamy do spróbowania swoich sił i złożenia wniosków projektowych w ramach aktualnych zaproszeń programu ECSEL JU, nad którymi z pewnością warto się zastanowić pod kątem poszukiwania źródeł finansowania swoich pomysłów projektowych:

Termin składania wniosków: I etap 07.05.2019 i II etap 18.09.2019

Termin składania wniosków: I etap 07.05.2019 i II etap 18.09.2019 

Termin składania wniosków: 27.03.2019 

Termin składania wniosków: I etap 07.05.2019 i II etap 18.09.2019 

Termin składania wniosków: I etap 07.05.2019 i II etap 18.09.2019 

Więcej informacji na stronie.

Zainteresowanych udziałem w projektach Horyzontu 2020 zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE.