III konkurs polsko – turecki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do III polsko – tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Do konkursu mogą przystąpić polsko-tureckie konsorcja badawcze złożone z jednostki naukowej, przedsiębiorcy lub konsorcjum naukowego po stronie polskiej i co najmniej jednego podmiotu z Turcji. Udział polskiego przedsiębiorcy w w/w konsorcjum jest obligatoryjny w przypadku udziału w nim przedsiębiorcy z Turcji.

Zakres tematyczny:

  • ICT - Information and Communication Technologies:
  • Energy
  • Health
  • Food

Nabór wniosków jest jednoetapowy i potrwa do 7 września 2018 r.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 000 000 PLN. Kwota dofinansowania na projekt nie może przekraczać 850 000 zł.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie NCBR.