II nabór wniosków na Seed Money w Programie Interreg BSR

Można już składać wnioski do programu Seed Money (projekty tzw. zalążkowe) w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór ma na celu wsparcie rozwoju koncepcji projektów o strategicznym znaczeniu dla wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Wnioskodawcy w ramach funduszy zalążkowych przygotują pełnowartościowe projekty z budżetem w wysokości 50 000 EUR zgodnie z dowolnym obszarem polityki lub działaniem horyzontalnym w zaktualizowanym Planie Działań EUSBSR. Projekty te mogą być później finansowane z dowolnego źródła finansowania.

Procedura składania wniosku o pieniądze początkowe składa się z dwóch kroków:

 • W pierwszym etapie wnioskodawca składa projekt wniosku do koordynatorów obszaru polityki i działań horyzontalnych, którzy dokonują wstępnej selekcji wniosków (zazwyczaj sześć tygodni po złożeniu).
 • W drugim etapie  wstępnie wybrane projekty są składanie do Instytucji Zarządzającej (zazwyczaj w ciągu sześciu ośmiu tygodni po wstępnej selekcji).

Informacje odnośnie drugiego naboru na Seed Money:

 • Minimum 3 partnerów z 3 różnych państw
 • Dostępne środki – 1 mln euro EFRR, oraz NO środki, oraz RU/ENI środki.
 • Stopa dofinansowania – 85%, 15% wkład własny, jednorazowe transze (tzw. lump sum) za przekazane produkty (85%) – 18 000 euro za produkt nr 1 (raport dot. obecnej sytuacji w obszarze objętym projektem), 28 000 euro za produkt nr 2 (plan działań w przyszłym „dużym” projekcie), 4 000 euro za produkt nr 3 (raport na temat dostępnych źródeł finansowania przyszłego projektu).
 • Czas wdrażania – 12 miesięcy.
 • Obowiązuje obecna wersja Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, dla partnerów rosyjskich będzie podane źródło dokumentu strategicznego obowiązującego w Rosji – należy się do niego odnieść w projekcie.
 • Nabór wniosków będzie trwał do 9 grudnia 2019.
 • Ocena przez PACi i HACi do 20 stycznia 2020 (wskazanie/ preselekcja do 4 projektów z każdego tematu), kryteria podstawowe dostępne w Podręczniku dla beneficjentów, dodatkowe opublikowane zostaną na stronie internetowej programu RMB.
 • Wprowadzenie do BAMOSA pełnych aplikacji do 23 marca 2020.
 • Decyzja KM – czerwiec 2020.
 • Wdrażanie projektów – październik 2020 – wrzesień 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.

Komentarze