II konkurs polsko – turecki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do II konkursu polsko – tureckiego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły uruchomienie naboru wniosków do II konkursu polsko – tureckiego. Do programu mogą przystąpić jednostki naukowe i przedsiębiorstwa samodzielnie lub ich konsorcja (składające się z co najmniej 2 jednostek naukowych lub jednostki naukowej i przedsiębiorstwa). Maksymalna kwota realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 850 000 PLN.

Zakres tematyczny:

 1.  ICT - Information and Communication Technologies:

Embedded systems

 • Information security
 • Information security
 • Robotics-mechatronics
 • Cloud computing
 • Broadband technologies
 • Open source software
 • Data mining and storage
 • Mobile communication
 • Photonics

 2. Energy:

 

 • Fossil fuels (clean coal technologies)
 • Solar energy
 • Renewable energy sources
 • Energy efficiency
 • Hydrogen and fuel cells


 3. Health and life sciences:

 

 • Basic and clinical medicine
 • Vaccination technologies
 • Medicine (medication) technologies
 • Biomaterials
 • Biomedical technologies
 • E-health
 • Diagnostics.

Nabór wniosków potrwa do 23 listopada 2016 r.

Rozpoczęcie realizacji projektów przewidziane jest na lipiec 2017 r.


Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie przez polskie podmioty wynosi 5 000 000 PLN. 


Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Galeria
Komentarze