II konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Program koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 1 sierpnia br.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych, do roku 2023. 

Cele szczegółowe programu to:

  1. wdrożenie rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości
  2. wdrożenie metod i technik identyfikacji i uwierzytelniania.

Wnioski mogą składać konsorcja naukowe prowadzące badania przemysłowe i prace rozwojowe, w skład której wchodzą:

  • co najmniej dwie jednostki naukowe,
  • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu zgłaszanego do programy CyberSecIdent nie mogą być niższe niż 3 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania realizacji projektu nie może przekroczyć 20 mln zł. Budżet NCBR na realizację projektów w ramach programu CyberSecIdent wynosi 31 730 tys. zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 sierpnia do 15 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.

cybernet.jpg