II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT zaprasza przedsiębiorstwa do współpracy w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Głównym założeniem "Doktoratu wdrożeniowego" jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. Program jest skonstruowany tak, aby każda ze stron –  jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści.

Doktoranci pod okiem dwóch opiekunów – naukowego na uczelni i przemysłowego w siedzibie firmy – będą pracować nad rozwiązaniem problemu, który zgłasza przedsiębiorca. Warunkiem przystąpienia do programu jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u przedsiębiorcy. Doktorant dodatkowo otrzyma stypendium z Ministerstwa w wysokości 2450 złotych miesięcznie przez okres do czterech lat.

Duńskie ewaluacje efektów tego programu udowadniają, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w tym programie, wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przedsiębiorstwami, które nie uczestniczyły w programie.

W Polsce do pierwszej edycji przystąpiło w sumie 239 firm, w tym 61 spółek skarbu państwa. Przodują wśród nich: Grupa Azoty, która korzysta z usług jedenastu doktorantów, jedna z największych firm informatycznych Comarch S.A., zatrudniająca siedmiu badaczy, a także Wrocławskie Centrum Badań EIT+, gdzie pracuje pięciu młodych naukowców.

Image removed.

Firmy te, oprócz tego, że będą miały najlepszych specjalistów pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami – będą mogły również odliczyć od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta. Wszystko dzięki uchwalonej w zeszłym roku tzw. pierwszej ustawie o innowacyjności. Druga ustawa o innowacyjności, która została już przyjęta przez Sejm, pozwoli odliczyć firmom każdą złotówkę wydaną na badania i rozwój. Dzięki niej w tej edycji „Doktoratów wdrożeniowych” może wziąć udział jeszcze więcej firm!

Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2018/2019 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób. 

Wnioski przyjmowane będą do 27 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

Wszelkich informacji udziela dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. ZUT tel.: 91 449 43 32 e-mail: rafal.rakoczy@zut.edu.pl