I konkurs w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiło I konkurs na wspólne projekty badawcze realizowane w ramach polsko-chińskiej współpracy. Konkurs ma na celu nawiązanie kontaktów badawczych między tymi krajami w celu przygotowania wspólnych propozycji projektów oraz nowych partnerstw między polskimi i chińskimi badaczami.

Wnioski mogą składać publiczne i/lub prywatne podmioty, tj.: instytucje badawcze, instytucje szkolnictwa wyższego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność B + R. Warunkiem kwalifikacji jest zaangażowanie podmiotów z Polski i Chin.

Obszary tematyczne:

  1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
  2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
  3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
  4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
  5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
  6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
  7. Information and communication technologies (ICT);
  8. Space research;
  9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV).

Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, termin składania wniosków upływa 5 marca 2018 r.

Podmioty z Polski, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej otrzymają finansowanie z NCBR, który przeznaczył na ten cel 3 000 000 EUR na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR.